ZITO|TEER
Call me back
Offerte
0 product(en) € 0,00
 
ZITO|TEER
Jufferstraat 1
1508 GE Zaandam
Tel. 075-6281138
Fax. 075-6218988
info@zitoteer.nlWist u dat...

wij vanuit onze magazijnen vele formaten kartonnen dozen leveren? In enkel- of dubbelgolf, wit of bruin en allemaal uit voorraad! Ook bedrukte dozen en afwijkende formaten behoren tot één van onze vele mogelijkheden.

ERROR: Operation is not allowed when the object is closed. QUERY: SELECT a.ArtikelkodeID, a.Omschrijving, a.ArtikelgroepID, a.VerkoopPer, a.PalletPer AS VerpaktPer, e.weergave, e.omschrijving AS eenheid, a.CatalogusOmschrijving, a.imagelink, p.Prijsboekprijs AS Verkoopprijs, a.PrijsPer, m.AantalInMagazijn-m.AantalGereserveerd AS Voorraad, m.AantalInkoop AS Inkoop, IF(k.komponentkodeid IS NULL THEN False ELSE True) AS SamengesteldArtikel, a.Vrijveld4, if((a.ActieArtikelJN=True) or ((not (a.ActieStartDatum is Null)) and (a.ActieStartDatum<=Current_Date) and (a.ActieEindDatum>=Current_Date)) then True else False) as IsActieArtikel, Coalesce(pa.Prijs1,0) as ActiePrijs, if( (pa.Staffel1>0 and pa.Staffel2>0) or (p1.Staffel1>0 and p1.Staffel2>0) or (p2.Staffel1>0 and p2.Staffel2>0) then True else false) as HeeftStaffels FROM voorraad a LEFT OUTER JOIN eenheid e ON (e.eenheidid = a.eenheidid) LEFT OUTER JOIN prijsboek p ON (p.prijsboekID='VERK') AND (p.artikelkodeid=a.artikelkodeid) LEFT OUTER JOIN voorraadinmagazijn m ON (m.artikelkodeid=a.artikelkodeid) AND (m.magazijnkodeID='0') LEFT OUTER JOIN komponenten k ON (k.komponentkodeid=a.artikelkodeid) AND (k.aantalperstuk>0) LEFT OUTER JOIN prijsafsprakendatum pa on (pa.prijsafspraakID='ACTIE') and (pa.SoortID='A') and (pa.Sleutel=a.ArtikelkodeID) and ((pa.StartDatum is Null) or (pa.StartDatum<=Current_Date)) and ((pa.EindDatum is Null) or (pa.EindDatum<'1900-01-01') or (pa.EindDatum>=Current_Date)) LEFT OUTER JOIN prijsafsprakendatum p1 on (p1.prijsafspraakID='ALL') and (p1.SoortID='A') and (p1.Sleutel=a.ArtikelkodeID) and ((p1.StartDatum is Null) or (p1.StartDatum<=Current_Date)) and ((p1.EindDatum is Null) or (p1.EindDatum<'1900-01-01') or (p1.EindDatum>=Current_Date)) LEFT OUTER JOIN prijsafsprakendatum p2 on (p2.prijsafspraakID='') and (p2.SoortID='A') and (p2.Sleutel=a.ArtikelkodeID) and ((p2.StartDatum is Null) or (p2.StartDatum<=Current_Date)) and ((p2.EindDatum is Null) or (p2.EindDatum<'1900-01-01') or (p2.EindDatum>=Current_Date)) WHERE ((DatumUitCollectie is null) OR (DatumUitCollectie<'1980-1-1') OR (DatumUitCollectie>'2017-7-25')) AND (InKis = True) AND ((RemplaceArtikelID='') OR (RemplaceArtikelID is Null)) AND (CatalogusGroep1='R01') AND (CatalogusGroep2='R15') AND (CatalogusGroep3='R152') AND (TekstArtikelJN = False) AND (RubriekID = 0) AND (FixedVVPVerplicht = False) AND (VRIJVELD3 = FALSE) GROUP BY artikelkodeid ORDER BY Omschrijving